แนะนำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทย

 • มค. 4

  ระบบมีการเพิ่มข้อมูลคลังคำถาม และ เพิ่มจำนวนชุดแบบทดสอบใหม่ สำหรับการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย

  อ่านเพิ่มเติม
 • สค. 28

  โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม ณ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดกำแพงเพชร

  อ่านเพิ่มเติม
 • สค. 17

  ความรับผิดทางแพ่งของผู้นำเข้าเครื่องปรับจังหวะการเต้นของหัวใจและเครื่องกระตุกหัวใจ ตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศไทย

  อ่านเพิ่มเติม

สมัครสมาชิกใหม่ หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อทำข้อสอบได้ที่นี่

คลิก