ระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย
สำหรับบุคคลทั่วไป

  • 08 ตค. 2563
    เนื่องจากเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและเว็บจาก royin เป็น orst ระบบจึงมีการเปลี่ยนแปลง URL เวบเป็น https://etest.orst.go.th

Our new Exam is avaliable NOW!

สมัครสมาชิกใหม่ หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อทำข้อสอบ