แนะนำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย
สำหรับบุคคลทั่วไป

 • ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เผยแพร่หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะแก่สถานศึกษาภาครัฐทั่วประเทศ ให้มาติดต่อขอรับหนังสือดังกล่าว ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ จำนวน ๑ ชุด ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นั้น

  อ่านเพิ่มเติม

Our new Exam is avaliable NOW!

สมัครสมาชิกใหม่ หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อทำข้อสอบ

ประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์

 • NOV 3

  ผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ

  อ่านเพิ่มเติม
 • OCT 28

  โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม ณ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดกำแพงเพชร

  อ่านเพิ่มเติม
 • SEP 17

  ความรับผิดทางแพ่งของผู้นำเข้าเครื่องปรับจังหวะการเต้นของหัวใจและเครื่องกระตุกหัวใจ ตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศไทย

  อ่านเพิ่มเติม